Budynki muszą być projektowane w sposób racjonalny, logiczny, funkcjonalny i przede wszystkim w taki sposób, aby podobały się one inwestorom. Nie ma na to innej rady. Tu inwestor ma ostatnie słowo do powiedzenia. Może on nie zatwierdzić danego projektu. Wtedy architektura ma problem, gdyż musi poprawić pewne zagadnienia, które zauważył inwestor. Zazwyczaj jednak projekt jest dobry i nie trzeba poprawiać niczego. Budownictwo wtedy ma gotowy wzór, który stosuje podczas długich prac. To zależy od tego, jak wielki jest to projekt i czego on dotyczy. Budynków jest wiele. Może to być wieżowiec, a może to być zwyczajny dom jednorodzinny. To trzeba sprecyzować. W przeciwnym razie architektura nie będzie wiedziała, co ma projektować i jak dobrze podejść do takich sfer i zagadnień w naszym życiu. Musimy także wiedzieć i pamiętać, że jednak takie projektowanie to nie jest łatwa sprawa. Za to należą się pieniądze, czyli wynagrodzenie dla takiego architekta za jego pracę i trud, jaki włożył w ten projekt.

Comments are closed.