Powszechny dostęp do Internetu sprawia, że sieć wykorzystujemy w różnych aspektach życia – służy ona do rozrywki, kontaktowania się z innymi, a także do zarządzania przedsiębiorstwami. Oczywiście to ostanie zadanie wymaga odpowiedniego oprogramowania. Do najchętniej wykorzystywanych w firmach systemów informatycznych należą aplikacje SAP ERP. Mają one charakter modułowy, co pozwala na uzupełnianie aplikacji o kolejne elementy, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Read the rest of this entry »